Изграждане на електроинсталации

– Монтаж на ел. табла,предпазители, дефектнотокова защита
– Монтаж на датчици за движение (фотоклетки)
– Монтаж на контакти
– Монтаж на осветителни тела
– Монтаж на аварийни осветителни тела EXIT
– Монтаж на кабелни скари/профили
– Полагане на проводници

Изграждане на слаботокови инсталации

– Структурно окабеляване за компютърни мрежи, кабелна телевизия и телефонни мрежи
– Домофонни и звънчеви инсталации
– Пожароизвестяване

Изграждане на парково и фасадно осветление

Мълниезащита и заземителни инсталации

Ремонт и поддръжка на електроинсталации

Доставка на проводници и електрооборудване

Електролаборатория

Обадете се сега на тел: 0889 525 325